Lewy baner

Co mówią klienci

Co mówią klienci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] pod nazwą www.yulihobby.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

SORS Michał Johan

ul. Daszyńskiego 153

44-100 Gliwice

NIP: 631-242-50-66

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie posiadają ewentualnych kosztów wysyłki.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego shop.yulihobby.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. W przypadku nie opłacenia przez Klienta zamówienia dokonanego na Sklepie, Sklep ma możliwość anulowania tego zamówienia w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.

3. Sklep internetowy shop.yulihobby.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta.

§4

Anulowanie Zamówienia

1. W przypadku nie opłacenia przez Klienta zamówienia dokonanego na Sklepie, Sklep ma możliwość anulowania tego zamówienia w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.

2. W przypadku, gdy zamówienie zostało wysłane do Klienta z płatnością za pobraniem, a Klient nie podjął przesyłki w terminie i przesyłka wróciła do Sklepu, zamówienie uznaje się anulowane.

§5

Płatności

1. Klient ma prawo do wyboru formy płatności określonych w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówienia są wysyłane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówień międzynarodowych koszty wysyłki są wyceniane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie e-mailowym.

§7

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien ją zgłosić w formie mailowej na adres biuro@yulihobby.pl dołączając zdjęcia.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie nie późniejszym niż 7 dni.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Konieczność odesłania błędnego towaru ustalana jest indywidualnie dla każdego przypadku. W przypadku konieczności odesłania reklamowanych produktów, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§8

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas [ Julita Johan, ul. Daszyńskiego 153, tel. 792-881-030, biuro@yulihobby.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną lub tradycyjną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu praw odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy paczkę ze zwracanymi produktami. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnym opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie zastąpi wcześniej.

Zwrot części zamówionych rzeczy

Istnieje możliwość zwrócenia części towarów, które wchodziły w skład jednego zamówienia.

W przypadku gdy zdecydują się Państwo zwrócić część z zamówionych towaru, koszty dostarczenia towaru do Klienta nie będą zwracane.

§9

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest SORS Michał Johan, z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Daszyńskiego 153, NIP 631-242-50-66, REGON 243462287.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.